Közlekedési ügyvéd Budapest

A közlekedési bűncselekmények- ittas járművezetés, bódult állapotban történő járművezetés, közúti veszélyeztetés, közúti baleset okozása, cserbenhagyás…- gyanúja miatt indult büntetőügyekben a Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt Ügyvédi Iroda teljes körű képviseletet lát el Budapesten. Meglátásom szerint, az eredményesség az ügyvédi munka értékmérője. Az Ügyfél azért bíz meg, mert egy adott eredményt kíván elérni a lehető leggyorsabb módon, legyen szó bármilyen peres-, vagy nem peres eljárásról. A kimagasló eredményesség eléréséhez nélkülözhetetlen tapasztalat, felkészültség, munkakapcsolatok és infrastruktúra meglétén túl, az adott megbízásba fektetett idő és munka az, mely az eredményesség és nyilvánvalóan a siker biztosítéka. A Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt Ügyvédi Iroda, figyelemmel a fentiekre is, kimagasló eredményességgel képviseli Ügyfeleit Budapesten is.

A közúti veszélyeztetés, a cserbenhagyás, illetve a közúti baleset okozása igen gyakori cselekmények. Mindhárom esetben a közúti közlekedés szabályainak megszegése az elkövetési magatartás. A törvény igen súlyosan, bár nyilván eltérően bünteti ezen cselekmények elkövetőit, nem beszélve arról, hogy járművezetéstől történő eltiltással is számolni kell ezen esetekben. Figyelemmel arra, hogy több éves szabadságvesztés az, mellyel az Ügyfélnek szembe kell néznie, elengedhetetlennek tartom felkészült, és megfelelő háttérrel rendelkező budapesti ügyvéd igénybevételét ezen ügyekben.

Az ittas járművezetés gyanúja miatt indult eljárásokban Budapesten, az esetek jelentős részében járművezetés közben történő ellenőrzés az eljárás alapja, hiszen tényszerűen a bűncselekmény, vagy a szabálysértés elkövetésekor quasi tetten érik az ittasan vezető személyt, majd őrizetbevétele során légalkoholmérő készülék, vagy vérvétel útján az ittasság fokára is adatokat szerez be a hatóság. Még problémásabb a helyzet, ha az ittas járművezetés testi sértést, maradandó fogyatékosságot vagy halált okoz.

Az ittas járművezetés ilyen előzményei után kapcsolódik be jellemzően az ügyvéd az eljárásba.

Nyilván az elérni kívánt eredmény minden ittas járművezetés alapján indult büntetőügyben azzal kezdődik, hogy elérhető-e az, hogy ne kerüljön sor a büntetőjogi felelősség megállapítására. Minden ügy más, így általánosságban erre ügyvédként nyilatkozni nem lehet. Amennyiben nem bizonyítható, hogy a járművezetéskor olyan mennyiségű alkohol volt a vezető szervezetében, mely alkalmas a bűncselekményi minősítéshez, vagy akár olyan eljárási hiba történt, mely adott bizonyítékok felhasználhatóságát kizárttá teszi, úgy ennek az eredménynek az elérése is lehetséges. Itt kiemelt szerepet kap az ügyvéd felkészültsége, illetve az általa igénybe vett igazságügyi szakértők szakmai háttere. 

Büntetőjoggal foglalkozó ügyvédként állítom, a mai világ meghaladta a hagyományos büntető ügyvédi szerepet, miszerint az ügyvéd egyedül veszi fel a harcot a rendőrség és ügyészség teljes apparátusával szemben. Az Ügyfél érdekében a legjobb büntetőjogi eredmény eléréséhez nélkülözhetetlenek a védelem szempontjából a szakértők, magánnyomozók és minden olyan személy igénybevétele, akik hozzájárulhatnak az eredményesség eléréséhez. A legjobb budapesti büntetőjogi ügyvéd sem tud kimagasló eredményeket elérni, a megfelelő háttérmunka és segítők nélkül. 

Azokban az ittas járművezetés bűntettének alapesete miatt indult ügyekben, ahol a büntetőjogi felelősség megállapítása várható, az ügyvédtől elérni kívánt elsődleges eredmény nyilván a járművezetéstől, az adott kategóriától való eltiltás kizárása, mérséklése. Az ittas járművezetés körülményeinek ügyvédként történő helyes megítélése igen lényeges, mivel már az eljárás elején nagy bizonyossággal előrevetíthető a gyakorlat alapján, hogy milyen mértékű eltiltással, és büntetéssel kell szembenéznie az Ügyfélnek. A cél nyilvánvalóan a lehető legenyhébb joghátrányok kiszabásának elérése.

Azokban az esetekben, ahol az ittas járművezetés minősített esetei valósulnak meg, akár halált okozó eredménnyel, nyilván a végrehajtandó szabadságvesztés elkerülése jelölhető meg elsődleges eredményként, ahol az ügyvéd felkészültsége már perdöntő lehet.

Ügyvédként mindenképp szólni kell a járművezetés bódult állapotban történő elkövetéséről, ahol a vezetésre hátrányosan ható szer befolyása alatt történik a vezetés. Itt a „szer” szó alatt a törvény kábítószert, vagy ilyen hatású gyógyszert ért. Kiemelt hangsúlya van ezekben az ügyekben az eljárás kezdeti szakaszának, mivel minden esetben toxikológiai vizsgálat, és szakértő bevonása történik már ekkor. Nem győzőm hangsúlyozni büntetőjogra specializálódott ügyvédként azt, hogy a legjobb helyzet az, amikor már az eljárás kezdetekor van módom és lehetőségem eljárni az Ügyfelem védelmében. A bódult állapot sokkal szélesebb kategóriát takar, mint az ittasság, különösen ezek befolyásának mértéke és szakértői bizonyossággal történő rögzítése, így az ügyvédnek, illetve az általa igénybe vett igazságügyi magánszakértőnek kiemelt szerepe van ezekben az ügyekben. 

A bódult állapotban történő járművezetés ügyvédként igen széles mozgásteret biztosít az Ügyfél védelme érdekében, így elengedhetetlennek tartom a kívánt eredmény eléréséhez megfelelő felkészültségű és hátterű budapesti ügyvéd igénybevételét.

Az Ügyvédi Iroda számos esetben lát el képviseletet Budapesten rendkívüli jogorvoslatok során, legyen az felülvizsgálati eljárás, vagy perújítás. Ezekben az ügyekben már ittas járművezetés, vagy bódult állapotban történt járművezetés kapcsán, jogerősen kiszabott ítéletek elleni jogorvoslatokról beszélünk. Sok esetben az alapügyben olyan eljárási hibák történnek, vagy olyan új bizonyíték áll rendelkezésre, melyek az alapítélet hatályon kívül helyezését vonhatják maguk után.

Ezen rendkívüli eljárások csak akkor vezethetnek eredményre, ha a büntető ügyvéd a teljes eljárás-nyomozati és bírósági- iratanyagát beszerzi, majd kellő alapossággal az iratjegyzék első betűjétől az bírósági eljárás utolsó betűjéig, az adott nézőpont szerint áttanulmányozza. Ezt követően kerül abba a helyzetbe, hogy nagy valószínűséggel véleményt tudjon formálni a továbblépés, illetve az eljárás eredményessége tekintetében. Félreértés ne essék, egy „átlagos” iratanyag precíz és mindenre kiterjedő véleményezése 40-50 óra koncentrált munkát igényel, de kizárólag ez vezethet oda, hogy a büntető ügyvéd kimerítő és pontos véleményt tudjon adni az eljárás várható végkimeneteléről.

 

Useful links »